Video

Nhạc MP3

Sáng tác:

Lời:

Này bạn ơi, khi chúng ta đi qua đường, bạn hãy nhìn biển báo đường.

Này bạn ơi, khi chúng ta đi qua đường, bạn hãy nhìn bạn ơi.

Đèn xanh này thì bước nào, đèn đỏ này thì đứng lại.

Này bạn ơi khi chúng ta đi qua đường, đèn đỏ dừng lại luôn.

Này bạn ơi, khi chúng ta đi qua đường, bạn hãy nhìn biển báo đường

Này bạn ơi, khi chúng ta đi qua đường, bạn hãy nhìn bạn ơi.

Biển báo này thì bước nào, biển cấm này thì đứng lại.

Này bạn ơi, khi chúng ta đi qua đường, biển cấm thì đừng đi.

Nhạc beat: Biển chỉ đường

Category:

B, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*