LỜI:

Miệng bé chúm chím như hoa
Thưa ba rồi thưa mẹ
Vòng tay rất ngoan chào bà
Lễ phép bé chào ông
Vào lớp bé học rất chăm
Thương yêu giúp đỡ bạn bè
Cuối tuần em vui nhé
Cô thưởng cho phiếu bé ngoan

Video

Category:

B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*