LỜI:

Bên thềm gió mát em nặn đồ chơi
Mèo nằm vẫy đuôi tròn xoe đôi mắt
Đây là quả thị đây là quả na
Quả này tặng mẹ và quả này phần cha

Còn đây là thằng chuột xin tặng riêng chú mèo
Mèo ta thích chí vểnh râu kêu meo meo
Mèo ta thích chí vểnh râu kêu meo meo

Bên thềm gió mát em nặn đồ chơi
Mèo nằm vẫy đuôi tròn xoe đôi mắt
Đây là quả thị đây là quả na
Quả này tặng mẹ và quả này phần cha

Còn đây là thằng chuột xin tặng riêng chú mèo
Mèo ta thích chí vểnh râu kêu meo meo
Mèo ta thích chí vểnh râu kêu meo meo

Video

Category:

B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*