Video

Nhạc MP3

Sáng tác: Hoàng Long

Lời:

Chân đi chưa vững
Miệng nói bi bô.
Bé gọi Bác hồ.
Ngón tay nhỏ xíu.
Bé chỉ lên tường.
Từ trong tấm ảnh
Mắt Bác nhìn yêu thương.

Nhạc beat: Bé em tập nói

Beat cho mầm non

Category:

B, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*