Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác:

Lời:

Cùng chơi trốn tìm
Cùng chơi trốn tìm
Bạn ở đâu
Bạn ở đâu
Tôi sẽ ra ngay đây mà
Tôi sẽ ra ngay đây mà
Ta cùng chơi
Ta cùng chơi

Nhạc beat: Bạn ở đâu

Category:

B, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*