Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Nhạc: Nước ngoài – Lời Việt: Lê Đức, Thu Hiền

Lời:

Xin mời bạn có biết là tôi
Có cái tên tuyệt vời tuyệt vời
Là tôi chính là tôi! Hê lô hê lô hê lô
Hê lô hê lô hê lô

Xin mời bạn có biết là tôi
Có cái tên tuyệt vời tuyệt vời
Là tôi chính là tôi! Hê lô hê lô hê lô
Hê lô hê lô hê lô

Nhạc beat: Bạn có biết tên tôi

Category:

B, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*