Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác:

Lời:

Bé ở nhà với mẹ

Bé đến trường với cô

Cô hiền thương yêu bé như ba mẹ ở nhà

Bé đến trường bé học

Bé đến trường bé chơi

Ngôi trường nay của bé vui vui vui lắm nè

Bé mới vừa đi học

Bé mới vừa biết ca

Ca bài ca mẫu giáo ê ê a suốt ngày

Nhạc beat: Bài ca mẫu giáo

  • Bấm để tải

Category:

B, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*