Video

Nhạc MP3

Thể hiện:

Sáng tác: Hoàng Lân

Lời:

King koong! King koong!
Bác đưa thư đang tới nhé nhà em
Xe đạp kêu king king koong
Thấy trước xe em chạy lon ton
Cầm lấy thư
Nói cám ơn
Này em bé ngoan
Càm ngay lá thư
Đưa mau lên cho bố nhé
King koong! King koong!
Bác đưa thư đi rồi

Nhạc beat: Bác đưa thư vui tính

Category:

B, NHẠC MẦM NON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*